Adil Kullanım Kotası (AKK) Kalkıyor

Adil kullanım kotası 2018’de tamamen kalkıyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Adil Kullanım Noktası’nın 2018’de tamamen kaldırılması ve bu zaman kadar uygulamaya dair iyileştirmeler yapılmasına dair düzenlemeler gerçekleştirildi. İyileştirme düzenlemeleri mobilde 1 Mart 2017; sabit geniş bant kullanımında 1 Mayıs 2017 tarihinde yürürlüğe girecek.

Teknolojide yaşanan gelişmeler, akıllı cihazların yaygınlaşması ve sunulan hizmet çeşitliliği ile birlikte, internet erişim hızı ve veri miktarı kullanıcılar için önemli parametreler haline gelmiştir. Kamuoyunda Adil Kullanım Noktası (AKN) veya Adil Kullanım Kotası olarak bilinen ve veri kullanım miktarının belirli bir değere ulaşması halinde indirme hızının düşürülerek, ek bir ücret ödemeden bu hızda internet hizmeti alınmasına devam edilmesi uygulaması konusunda özellikle AKN sonrası hızın düşük olduğu yönünde pek çok platformda şikâyet ve görüşler dile getirilmektedir.
Sabit genişbant internet hizmetlerinde AKN sonrası erişim hızı genel olarak 3 Mbit/sn olarak uygulanmakta, mobil genişbant erişimde ise tarife paketine göre farklılaşan AKN sonrası erişim hızları uygulanabilmektedir.
Bu konuda iletilen şikâyet ve talepleri değerlendiren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bu alanda önemli bir düzenleme yaptı. AKN sonrası veri indirme hızının iyileştirilmesi, limitsiz/sınırsız olarak tanıtılan paketlerde AKN veri miktarı ve AKN sonrası erişim hızında tüketici nezdinde şeffaflığın sağlanması amacıyla BTK tarafından kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Teknolojik gelişmeler, tüketicilerin talep ve ihtiyaçları ile sektörün görüşleri değerlendirilerek şeffaflık, bilgilendirme ve hız değerlerinin iyileştirilmesine yönelik esaslar belirlendi.
150312_globe_network_1600
TÜKETİCİLER EKSİKSİZ VE DOĞRU ŞEKİLDE BİLGİLENDİRİLECEK
Anılan düzenleme ile; AKN’li tarife ve paketlerde, tüketicilere eksiksiz ve doğru bilgilendirmenin yapılması amacıyla;
  • Her türlü duyuru, reklam ve tanıtımlarda AKN’li paketlerde veri miktarı ve AKN sonrası erişim hızına açıkça yer verilmesi,
  • AKN veri değerinin (kota) % 80’ine ve % 100’üne ulaşıldığında ve AKN seviyesi aşıldığında, uygulanacak indirme hızı hakkında aboneye ücretsiz olarak kısa mesaj ile bilgi verilmesi hususlarında işletmecilere yükümlülük getirildi.
“Sınırsız/limitsiz” olarak tanıtımı yapılan paketlerde; tanıtımlarda ve paket sunumlarında AKN ile ilgili bilginin yeterince açık olmadığı, sunulan sınır veri miktarına ulaşıldığında hızın çok düştüğü, hizmetin limitsiz/sınırsız olarak belirtilmesinin yanıltıcı olduğu yönünde tüketici şikâyetleri alınmaktaydı.
AKN SONRASI HIZ DEĞERLERİNDE İYİLEŞTİRME
BTK tarafından anılan düzenleme kapsamında AKN sonrası hız değerlerinde de iyileştirme yapıldı. Mobil internet hizmetinde, işletmeciler tarafından farklı seviyelerde AKN sonrası hız değerleri uygulanmaktaydı. Çok düşük olduğu yönünde tüketici şikâyetlerine neden olan hız değerleri ile ilgili olarak, işletmecilerin de görüşleri alınarak AKN sonrası veri indirme hızı mobil internet için asgari 128 Kbit/s olarak belirlendi. 128 Kbit/s AKN sonrası hız uygulamasının 1 Mart 2017 tarihinde başlayacak.
Sabit genişbant internet hizmetinde ise AKN’li tüm paketlerde, AKN seviyesine ulaşıldığında indirme hızı 3 Mbit/sn olacak şekilde uygulanmaktaydı. BTK tarafından yapılan düzenleme ile paket hızına göre farklılaşan AKN sonrası indirme hızları belirlendi.
Buna göre; 8 ila16Mbit/s arasındaki bir hızda AKN’li paketi bulunan bir abone, AKN veri miktarına ulaştığında AKN sonrası indirme hızı asgari 5 Mbit/s olacak ve abone fatura dönemi sonuna kadar bu hızda internet hizmeti alabilecek.
16 ila 24Mbit/s arasındaki bir hızda AKN’li paketi bulunan abone ise AKN seviyesini aştığında AKN sonrası 8Mbit/s hız ile fatura dönemi sonuna kadar internet hizmeti alabilecek. AKN hızlarında yapılan bu iyileştirme, 1 Mayıs 2017’de uygulamaya geçecek. İşletmeciler bu süreye kadar gerekli çalışmaları tamamlayacak.
Sabit şebeke işletmecilerinin AKN uygulanan sabit genişbant internet tarife ve paketlerinde AKN sonrası veri indirme hızlarına ilişkin tablo ek olarak verilmiştir.
02.00-08.00 ARASI İNTERNET KULLANIMLARI AKN’YE DÂHİL EDİLMEYECEK
BTK tarafından yapılan düzenlemeye göre; AKN’li paketlerde 02:00-08:00 saatleri arasındaki internet kullanımları AKN’ye dâhil edilmeyecek ve anılan saatlerde internet kullanımlarında hızın AKN paket lansmanında duyurulan hızda olacak. Söz konusu saat uygulaması 1 Mayıs 2017’de başlayacak.
Ayrıca söz konusu düzenleme ile AKN uygulamasına 31.12.2018 tarihi itibarıyla tamamen son verilmesi kararı alındı.
Söz konusu düzenleme ile tüketicilerin tarife veya paket satın alırken doğru karar verebilmelerini sağlamak adına doğru ve tam bilgilendirilmelerinin sağlamasının yanında AKN sonrası erişim hızlarının çağın gereklerine göre uygun hale getirilerek yükseltilmesi ile internet trafiğinin yoğun olmadığı saatlerde kullanılan internet veri değerlerinin AKN’ye dâhil edilmemesi amaçlandı.
AKN uygulanan sabit genişbant internet tarife ve paketlerinde AKN sonrası veri indirme hızları şöyledir:
Paket Lansmanındaki İndirme Hızı – Alt Sınır
Paket Lansmanındaki İndirme Hızı – Üst Sınır
Uygulanacak Asgari AKN Sonrası İndirme Hızı
4 Mbit/sn
8 Mbit/sn
3 Mbit/sn
8 Mbit/sn üzeri
16 Mbit/sn
5 Mbit/sn
16 Mbit/sn üzeri
24 Mbit/sn
8 Mbit/sn
24 Mbit/sn üzeri
50 Mbit/sn
16 Mbit/sn
50 Mbit/sn üzeri
100 Mbit/sn
24 Mbit/sn
100 Mbit/sn üzeri
500 Mbit/sn
32 Mbit/sn
500 Mbit/sn üzeri
1000 Mbit/sn
64 Mbit/sn

Kaynak : BTK.gov.tr

admin hakkında 97 makale
Melomanya.com Kurucusu. 2013 yılında Melomanya.com'u kurdum. Site isminin anlamı Müziksever'dir. Başlangıçta müziksever olarak devam etsek de birçok kez silinip tekrar yüklenmiştir. Bunun sonucunda 2016 yılında sabit blog olarak devam ettik. Bir süre sonra yenilikler ile yeni blogu kurduk. Eski bloga hala duruyor. İsteyen gidebilir. 2017 yılından beri aktif olarak devam etmekteyiz. İlgi Alanlarım : Oyunlar, kitaplar, filmler, müzikler, kodlama, yazılım, teknoloji...